Izolacja socjalna
Cyberprzemoc
Bezradność/bezużyteczność
Uzależnienia behawioralne
Wagary
Oszukiwanie w szkole
Spędzanie czasu w samotności z powodu braku rodziców
Papierosy
Przemoc
Zachowania na granicy prawa
Wczesne zamążpójścia w społeczności romskiej
Nielegalne dochody
Zaburzenia odżywiania
Brak wytrwałości i konsekwencji
Ocenianie osób
Wczesne ciąże w społeczności romskiej
Samookaleczenia
Wczesne Porzucanie szkoły
Łamanie zasad, reguł, brak norm
Lęk przed nudą
Powielanie destrukcyjnych wzorców zachowań