Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų sąveikos gerinimas, siekiant ugdyti paauglių atsparumą rizikos veiksniams

Atsparumas

Mokyklos filosofija. Net ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio. Lao Dzė (senovės Kinijos filosofas)

Bendruomenės tarpusavio ryšių stiprinimas, ugdant mokinių atsparumą rizikos veiksniams

Rizikingo elgesio prevencijos priemonė "Atsparumas"

Sekstingas - gebame atpažinti ir laiku sustoti