Tworzenie map zagrożeń w Polsce, Rumunii i Litwie. Praca nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi.