Dorosły: czas - dłuższa perspektywa, poczucie braku czasu, poczucie zmarnowanego i źle wykorzystanego czasu, perspektywa ekonomiczna, chęć lepszego wykorzystania czasu. Ryzyko: niska skłonność do podejmowania wyzwań, podejmowanie ryzyka jest pod kontrolą, unikanie ryzyka, zmiana priorytetów.