Dorosły: odpowiedzialność: przywiązanie do obranej drogi, bo zmiana mogłaby nieść konsekwencje dla mnie i otoczenia. Kompromisy i szukanie najlepszych rozwiązań. Strach przed stratą, tego co już mam. Odpowiedzialność za siebie i innych. Życie/zdrowie - świadomość jego ulotności, wiedza z zakresu rozwoju nauki, uprzedmiatawianie ciała, perspektywa starości i chęć jej zabezpieczenia, konsekwencje zachowań.