Narzędzie służy identyfikacji czynników ryzyka i czynnikówchroniących w środowisku szkolnym.

Jeżeli chcesz skorzystać z narzędzia wypracowanego w ramach Projektu Resilience wypełnij formularz a otrzymasz na maila indywidualny identyfikator, który umożliwi Ci skorzystanie z narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych.

Dane szkoły/placówki:

Szkoła:

Adres:

Państwo:

Telefon:

E-mail:

Osoba koordynująca badanie:

Zgłoszenie szkoły prosimy wysłać na adres:


Zrzut ekranu - Ankieta dla uczniów

Zrzut ekranu - Ankieta dla nauczycieli

Zrzut ekranu - Ankieta dla rodziców