Rumunia, 20 kwietnia 2018 r. - kolacja pożegnalna

Rumunia, 20 kwietnia 2018 r. - wycieczka do zamku Sinaia i do Monastyru Sinaia

Rumunia, 19 kwietnia 2018 r. - wycieczka do zamku Bran i liceum w Branie

Rumunia, 19 kwietnia 2018 r. - warsztaty

Rumunia, 18 kwietnia 2018 r. - warsztaty

Rumunia, 17 kwietnia 2018 r. - SARA

Rumunia, 17 kwietnia 2018 r. - warsztaty

Rumunia, 16 kwietnia 2018 r. - zwiedzanie Braszowa

Rumunia, 16 kwietnia 2018 r. - spotkanie robocze

Polska: Katowice, 10 października 2017 r. - podsumowanie wyjazdu do Wilna w Metisie

Litwa: Wilno, 30 września 2017 r. - zwiedzanie zamku w Trokach

Litwa: Wilno, 29 września 2017 r. - pobyt w ośrodku opieki społecznej Pastoge (Pod dachem)

Litwa: Wilno, 29 września 2017 r. - zwiedzanie Ośrodka dla dzieci z zaburzeniami zachowania w Kownie

Litwa: Wilno, 29 września 2017 r. - zwiedzanie klasztoru Kamedułów w Pažaislys

Litwa: Wilno, 28 września 2017 r. - wizyta w ośrodku pomocy dzieciom - ofiarom przemocy seksualnej Užovėja

Litwa: Wilno, 28 września 2017 r. - spotkanie z pedagogiem socjalnym w Gimnazjum Pilaités w Wilnie

Litwa: Wilno, 28 września 2017 r. - wizyta w Dziecięcym Ośrodku Resocjalizacji w Veliučionys

Litwa: Wilno, 27 września 2017 r. - drugi dzień spotkania szkoleniowego na temat działań profilaktycznych i interwencyjnych

Litwa: Wilno, 26 września 2017 r. - pierwszy dzień spotkania szkoleniowego na temat działań profilaktycznych i interwencyjnych

Litwa: Wilno, 25 września 2017 r. - spotkanie robocze w Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wilnie

Polska: Katowice, 3 lutego 2017 r. - wizyta

Polska: Katowice, 2 lutego 2017 r. - wizyta i graficzne przedstawienie świata z pozycji dorosłego i nastolatka

Polska: 31 stycznia 2017 r. - wizyta i tworzenie map zagrożeń w Polsce, Rumunii i Litwie; praca nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi