Coordonator: Universitatea de științe umaniste și economice din Łódź, (Polonia)

Parteneri:

  1. Centrul metodologic și educațional regional "METIS" din Katowice (Polonia) www.metis.pl
  2. Centrul județean de resurse și asistență educațională, Brașov (România) www.cjraebrasov.ro
  3. Serviciul psiho-pedagogic al orașului Vilnius (Lituania) www.vilniausppt.lt

Cercetările efectuate în ceea ce privește rezultatul planificat al muncii intelectuale - Programul de prevenție RESILIENȚĂ (denumit PPR în continuare) (chestionar realizat în țările partenere) a arătat că comportamentele de risc apar cel mai frecvent la elevii cu vârste cuprinse între 13-18 ani (2 până la 5 elevi în clasă/an scolar ). Intensitatea și cursul acestora depind de caracteristicile familiei și de mediul social. Analiza arată că cele mai frecvente sunt: scăderea activității și a motivației de a învăța, comportamentul agresiv și autoagresiv, folosirea substanțelor psihoactive, izolarea de la egal la egal, absenteismul, problemele de integrare în mediul școlar. Prin urmare, pentru o parte importantă a tinerilor scad oportunitățile de învățare și crește posibilitatea de a se transforma într-un grup de risc și, astfel, aceștia riscă să părăsească sistemul de învățământ prea devreme.

Scopul principal al proiectului este de a reduce numărul de elevi care părăsesc sistemul educațional din Polonia, Lituania și România prin implementarea unor măsuri de prevenție în contextul existenței comportamentului de risc de abandon la adolescenții cu vârste cuprinse între 13-18 ani.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivele proiectului sunt stabilite în conformitate cu axele prioritare ale parteneriatelor strategice în domeniul educației școlare (sprijinirea școlilor pentru dezvoltarea de acțiuni de prevenție în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii, formarea specialiștilor, acordarea de sprijin elevilor din medii defavorizate ținând cont de nevoile tuturor elevilor, indiferent de rezultatele școlare), obiective și aspecte relevante ale programului ERASMUS +.

Ca parte a rezultatelor proiectului, vor fi create 24 de PPR-uri cuprinzătoare, care sunt un răspuns la diagnoza efectuată înainte de implementarea proiectului. Fiecare unitate de învățământ va monitoriza numărul de elevi care părăsesc școala. După doi ani de activitate în proiect, vom avea un raport privind eficacitatea PPR în corelație cu numărul de elevi care întrerup școala. Școlile care se alătură proiectului trebuie să aibă procentul de elevi care părăsesc învățământul mai crescut decât cel existent ca medie națională (Polonia 4,5%, România 11,3%, Lituania 6,9%).

Proiectul va fi implementat pe baza cooperării internaționale, deoarece în caz contrar nu va fi posibil să se dezvolte instrumentele universale/la scară europeană și să se creeze în Laboratorul de prevenție virtuală o rețea de schimb de experiență între cadrele didactice din diferite țări. În LVP vor fi 4 module tematice, în care fiecare partener va fi un mentor pentru alți utilizatori în domeniul său de expertiză (sexualitatea tinerilor pentru AHE, risc de abandon, dependența de substanțe pentru METIS, problema sinuciderilor și agresiunii pentru PPP, problema minorităților etnice pentru CJRAE).

Fiecare partener va aduce în proiect cunoașterea din domeniul de specializare. Experiența partenerilor în domeniul programelor de prevenție după cunoaștere și competențe este următoarea: Polonia - problema prostituției, a drogurilor psihoactive, Lituania - rolul pedagogului social, prevenirea violenței și a sinuciderilor în rândul tinerilor, România - lucrul cu problematica comunităților minoritare. Această expertiză va permite crearea celor mai bune instrumente pentru elaborarea PPR.

Diagnoza din perspectiva proiectului a confirmat faptul că copiii din minoritățile etnice (de exemplu, rromii) reprezintă un grup care părăsește sistemul de învățământ mult mai des, astfel încât activitățile noastre ar trebui să se concentreze în mare măsură pe prevenția în acest domeniu. Cel mai frecvent motiv pentru aceastaă situație este reprezentat de lipsa de implicare a aparținătorilor. CJRAE are cunoștințele și experiența necesară în domeniul minorităților rrome. Diagnoza din Polonia și Lituania a arătat că neglijența în îngrijirea tinerilor reprezintă una dintre cele mai importante probleme în prevenirea comportamentului riscant. În același timp, trebuie subliniat faptul că provincia Silezia și Łódź se află printre primele șase voievodate cu cel mai mare număr de rromi din Polonia (conform datelor furnizate de către Oficiul Central de Statistică).